Můj
a

Atheist Quotes!

26. února 2015 v 10:13 | Móňa (Bečinka) |  CITÁTY
If there is a god, why did he make me an atheist?
Pokud existuje bůh, proč ze mě udělal ateistu?When you understand why you dismiss all the other possible gods, you will understand why I dismiss yours.
Až pochopíš proč odmítaš existenci jiných potencionálních bohů, pochopíš proč já odmítán existenci toho tvého.

Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false and by the rulers as useful.
Náboženství je povážováno za pravidivné obyčejnými lidmi, za falešné chytrými lidmi a za užitečné vládci.

An atheist doesn't have to be someone who thinks he has a prove that there can't be god. He only has to be someone who belives that evidence on the God question is at the similar level to the evidence on the worewolf question.
Ateista nemusí být někdo, kdo si myslí, že má důkaz, že bůh neexistuje. Může to být jen někdo, kdo věří, že je stejně důkazů na existenci boha jako na existenci vlkodlaků.

Give man a fish and he will eat for a day. Teach man to fish and he will eat for a lifetime. Give man a religion and he will die praying for the fish.
Dej muži rybu a bude jíst jeden den. Nauč muže rybařit a bude jíst celý život. Dej muži víru a zemře modlením se za rybu.

I am againts religion because it teaches us to be satisfy with not knowing the answer.
Jsem proti náboženství, protože náš učí být spokojení s nevědomostí.

Faith means not wanting to know what is true.
Víra znamená nechtít vědět co je pravda.

I see atheists are fighting and killing each other over who doesn't believe in any God the most. Wait... that never happends.
Vidím jak ateisté bojují a zabíjejí o to, kdo nevěří v žádného boha nejvíc. Počkat... to se neděje.

We all are born atheist until someone starts telling us lies.
Všichni se narozdíme jako ateisté dokud nám nezačnou lhát.

Morality is doing what is right regardless of what you're told. Religion is doing what you're told regardless of what is right.
Morálka znamená dělat, co je správné bez ohledu na to, co je ti říkáno. Náboženství je dělat co je ti říkáno bez ohledu na to, co je správné.

There are 2700 gods in the world. You deny 2699, I deny them all. You are nearly as atheist. Just like me.
V tomhle světě exisuje 2700 bohů. Ty popíráš 2699 bodů, já je popírám všechny. Máš blízko k tomu být ateista. Jako jsem já.

See that man with an almost identical religion? I want to kill him because my God is all about love.
Vidíš tamtoho muže s pobodbnou vírou? Chci ho zabít protože můj bůh je o lásce.

Believers do good things out of fear of death and hell with expectation of great reward. Atheist do the right things because it is human thing to do.
Věřící dělají dobré činy ze strachu ze smrti a pekla s očekávání velké odměny . Atheisté dělají dobré činy, protože je to lidské.

What can be asserted without a prove can be dismiss without a prove.
Co může být tvzeno bez důkazu. Může být i zamítnuno bez důkazu.

There's only one problem with religions that have all the answeres. They do not allow questions.
Je jen jediný problém s náboženstvími, které znají všechny odpovědi. Nepovolují otázky.

Your god is too small for my universe.
Tvůj bůh je příliš malý na můj vesmír.

I've got nothing againts God. It's his funclub I can't stand.
Proti bohu nic nemám, to jeho fanklub nemůžu vystát.

Being an atheist is like being the only sober person in the car, but they just don't let you drive.
Být ateista je jako být jediný střízlivý člověk v autě. Ale stejně tě nenehají řídit.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Máš rád/a citáty?

Jo
Nevim
Ne

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama