Můj
a

Anglické citáty + české překlady XII.

6. června 2014 v 13:06 | Móňa (Bečinka) |  CITÁTY
"I am a feminist. I've been female for a long time now. I'd be stupid not to be on my own side."
Jsem feministka. Už dlouho jsem žena. Byla bych blbá, kdybych nebyla na své vlastní straně."I'm not totally mad at you. I'm just sad. You're all locked up in that little world of yours, and when I try knocking on the door, you just sort of look up for a second and go right back inside."
Nejsem na tebe naštvaný/á. Jsem jen smutný/á. Ty jsi zavřená v tvém malém světě a když se snažím zaťukat na dveře, na sekundu se podíváš ven, ale pak se zase vrátíš zpátky.

"Act like you trust people but don't."
Chovej se, jako že lidem věříš, ale nevěř.

"An intellectual says a simple thing in a hard way. An artist says a hard thing in a simple way."
Intelektuál řekně jednoduchou věc složitě. Umělec řekne těžkou věc jednoduše.

"A person entranced by a book simple forgets to breathe. The house can catch alight and a readerdeep in a book will not look up until the wallpaper is in flames."
Osoba zaujatá knihou prostě zapomene dýchat. Celý dům by mohl hořed a čtenář by nevzhlédl dokud by nehořeli stěny.

"I learned that people can easily forget that others are human."
Poznal jsem, že lidí snadno zapomenout, že ostatní jsou lidské bytosti.

"I'm sorry I gave you everything I had without making sure you wanted it."
Omlouvám se, že jsem ti dal/a všechno co jsem měl/a, bez toho, abych se ujistil/a, že to chceš.

"There are three sides to every story. Your side, my side and the truth. And no one is lying."
Každý příběh má tři strany. Tvojí, mojí a pravdu. A nikdo z nás nelže.

"Scare the world : be exactly who you say you are and tell the truth."
Vystraš svět : Buď tím, kdo říkáš že jsi a říkej pravdu.

"I'm not fine as in fine, but fine as in you don't have to worry about me."
Když říkám, že jsem v pořádku, nemyslím, že jsem v pořádku.Mám na mysli, nedělej si o mě starosti.

"Did I do it so that people would like me? No, I hate people. Did I do it to be remembered? NO, I did it because it was right."
Udělala jsem to proto, aby mě měli lidé rádi? Ne, nesnáším lidi. Udělal jsem to, proto, aby na mě nezapomněli? Ne, udělala jsem to proto, že to tak bylo správně.

"At any time you talk to anyone about something that they love, they're, like, thier most beautiful. It's a cool gift to get to talk to people about what they love."
Kdykoliv, když s někým mluvíš o tom, co ten dotyčný miluje, jsou... jsou nejkrásnější. Je to skvělý dárek, být schopný mluvit s lidmi o tom, co milují.

"Nostalgia is a dirty liar that insists things were better than they seemed."
Nolstagie je sprostý lhář, který náš přesvědčuje, že věci byli lepší než jak si je pamatujeme.

"Good people are like candles they burn themselves up to give ohters light."
Dobří lidé jsou jako svíčky. Sami shoří, jen aby dali několi světlo.

"Be happy for no reason, like a child. If you are happy for a reason, you're in trouble, because that reason can be taken from you."
Buď šťastný bezdůvodně, jako dítě. Když mám důvod být šťastný, máš problém, protože se může stát, že ten důvod ti bude sebrán.

"If you don't go after what you want, you'll never have it. If you don't ask, the answer is always no. If you don't step forward, you're always in the same place."
Když se nepokusíš získat co ccheš, nikdy to nebudeš mít. Pokud se nezeptáš, odpověď je vždycky ne. Pokud se nepohneš, budeš stále na tom samém místě.

"I hope you find someone you can't live without. I really do. And I hope you never have to know what it's like to have to try and live without them."
Doufám, že najdeš někoho, bez koho nebudeš moci žít. Doopravdy v to doufám. A doufám, že se nebudeš muset nikdy snažit žít bez něho.

"If I'm not with somebody who really excites or inspires me, then I'd rather be by myself."
Pokud nejsem s někým, kdo dělá život vzrušujícím nebo mě inspituje, jsem raději sama.

"One day, you'll just be a memory to some people. Do your best to be a good one."
Jednou budeš jen vzpomínka v myslí ostatních lidí. Snaž se, abys byla dobrá vzpomínka.


"I stopped telling myself that I'm lost. I'm not. I'm on a road with no destination, I'm just driving with hope that I'll find a place that I like and I'll stay there. I'm not lost. I'm on my way."
Přestala jsem si říkat, že jsem ztracená. Protože nejsem. Jsem na cestě bez cíle. Jedu s nadějí, že najdu místo, které se mi bude líbit a zůstanu tam. Nejsem ztracená. Jsem na cestě.

Anglické citáty + české překlady XI.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Máš rád/a citáty?

Jo
Nevim
Ne

Komentáře

1 saman58 | 7. června 2014 v 16:02 | Reagovat

jsou skvělý.. a neskutečne vystihujou určitý situace v živote...

2 •Pet!nka• | Web | 7. července 2014 v 22:05 | Reagovat

To s feminismem je bezvadné :D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama