Můj
a

M.J. hlášky

12. března 2012 v 16:33 | Bečinka/Lečo |  Michael Jackson
"I want you to know that I appreciate my fans not just on occasions like this -- but every day of my life. It is your presence, your faith and your loyalty that has given me great strength during difficult times, and it was you who inspired me to work hard and deliver, I owe you."

"Chci abyste věděli, že si vážím svých fanoušků, ne jenom na údalostech jako je takhle -- ale každý den mého života. Je to vaše přítomnost, vaše víra a vaše loajalita, co mi dodávalo sílu během těžkých časů, a jste to vy, kdo mě inspiruje, abych pracoval tvrdě! Jsem vám zavázán.""People think they know me, but they don't. Not really. Actually, I am one of the loneliest people on this earth. I cry sometimes, because it hurts. It does. To be honest, I guess you could say that it hurts to be me."

"Lidi si myslí, že mě znají, ale neznají. Opravdu ne. Vlastně jsem jeden z nejosamělejších lidí na tomhle světě. Občas pláču, protože to bolí. Opravdu. Upřímně, myslím, že byste mohli říct, že bolí být mnou"

"We need you! The world needs you! Please go for your dreams. Whatever your ideals…you can become whatever you want to become. Become an astronaut or famous scientist, famous doctors. And of course become an artist… *grins* … and maybe you get a Bambi award like me."

"Potřebujeme tě! Svět tě potřebuje. Prosím, plň si své sny. Ať jsou tvoje ideály jakékoliv... můžeš se stát čím chceš. Stát se astronautem nebo slavným vědcem, slavným doktorem. A samozřejmě stát se umělcem... *zakření se* a možná pak získáš Bambi cenu jako já"


"We are Germans. We are Armenians. French, Italian, Russian, American, Asian, African... many other nationalities. We are Christians, Jewish, Muslim and Hindu. We are black, we are white. We are a community of some many differences, so complex and yet so simple. We do not need to have war!"

"Jsme Němci. Jsem Arménci, Francouzi, Italové, Rusové, Američané, Asiané, Afričané... a mnoho jiných národností. Jsme křešťané, židi, muslimé a hinduisté. Jsme černí, jsme bílí. Jsme komunita s mnoha rozdíly, je to tak složité a zároveň tak jednoudné. Nepotřebujeme válku!"


"I will never be sad if I leave this world, because I know I will be in a better place. The only thing I care about is that people stop thinking that I did something wrong. I love the kids, and disgusting lies almost killed me. When I die all money I have will go to my children and other children of the world."

"Nikdy nebudu smutný, když opustím tenhle svět, protože vím, že budu na lepším místě. Jediná věc, o kterou se zajímám je to, aby si lidé přestali myslet, že jsem něco udělal špatně. Miluju děti, a ty odporné lži mě málem zabili. Až zemřu, všechny moje peníze budou mých dětí a ostatních děti na tomhle světě."

zdroj : facebook.com - The world is scary place without Michael Jackson
překlad : becinky.blog.cz
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 •Pet!nka• | Web | 13. března 2012 v 18:27 | Reagovat

Rozhodně uměl používat slova. Většinu z toho, co vyplodil bych nevymyslela ani po zdlouhavém přemýšlení.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama